۲۵بهمن/۹۴

استاد فتحعلی واشقانی

زندگی نامه استاد واشقانی فراهانی  استاد واشقانی نفر وسط استاد واشقانی در کنار استاد محمود فرشچیان بازدید از نمایشگاه استاد واشقانی فتحعلی واشقانی در سال ۱۳۰۹ هجری خورشیدی در روستای واشقان از توابعبیشتر…

۲۵بهمن/۹۴

استاد رضا ظرفیان

بیوگرافی استاد رضا ظرفیان زندگی‌نامه‌ استاد رضا ظرفیان رضا ظرفیان تابلو خط شکسته با طلای خالص ۲۴ عیار متولد۱۳۵۹/شبستر _شروع فعالیت حرفه ای خوشنویسی ۱۳۷۵ _یاد گیری خط نستعلیق نزد استاد ابراهیمبیشتر…

۲۵بهمن/۹۴

استاد مرحوم فرادی

استاد عبدالله فرادی (نمونه اعلا در تلاش و تعلیم خط)/ کاوه تیموری استادعبدالله فرادی (۱۳۷۵-۱۳۰۶) یکی از استادان صاحب نام هنرخوشنویسی ایران بود. جامعه هنری و خانواده خوشنویسی کشور در هفتم مردادبیشتر…