FILE9540در این بخش خود را آماده میکنیم تا بتوانیم مسایل جالبی را به شما علاقه مندان محترم آموزش دهیم از قبیل خوشنویسی ، گرافیک ، طراحی وب ، موسیقی و…

هر کدام از این آیتم ها میتواند در یایی از هنر را در جلوی روی شما باز کنیم آموزش شیرین ترین تجربه ایک انسان است .چرا که انسان هر چه جلو تر میرودبیشتر مورد توجه زیبایی ها قرار میگیرد .لذا انسان مدام دنبال زیبایی ها است .ما قصد داریم در بخش آموزش بطور غیر حضوری شما را تشویق نماییم تا بتوانید بدون حضور در کلاس خط خط را تمرین نمایید .دوستان عزیر ما از این هفنه هر پجشنبه کلاس خوشنویسی را خواهیم داشت .

منتظر ما باشد